1993’den beri…

Dedemizden babamıza, babamızdan da bizlere miras kalan mesleğimizde 50 yılı geride bıraktık. Isparta’da yaptığımız çömlekçilik işini, 1993 yılında Antalya’da devam ettirmeye başladık.

Eskiden topraktan yapılmış kullanım aracı olan çömlekler artık günümüzde bulunduğumuz ortamın renklerine uygun şekilde bezeyerek otel, motel, tatil köyü, iş merkezi ve konutlarda sizlerin kullanımına sunmaktayız.

Çanak çömlek, yazılı belgelerin olmadığı tarih öncesi çağların aydınlatılması için, çok asitli topraklar dışında, hiç bozulmadan kalabilmesi sayesinde, günlük yaşamın, ekonomik durumun, ticaretin, teknolojik düzeyin ve bunlara benzer pek çok şeyin anlaşılmasında arkeologlara en çok yardım eden buluntulardan biridir.

Çanak çömlek yapım tekniğine, biçimine ve bezemesine göre topluluklara ayrılır ve bu toplulukların coğrafi ve zamansal dağılımı, mutlak tarihleme yapılamayan durumlarda ve yapılabildiği durumlarda da işe yarayan “göreli kronolojinin oluşturulmasında işe yarar.

Çanak çömlek biçimlerinde ve yapımlarında oluşan değişimler, kültürel değişimlerin de yansıtıcısı olurlar. Çanak çömlek buluntuları sayesinde kil analizleri yapılabilir ve kilin kaynağına göre ticaret ve kültürel ilişkiler aydınlatılabilir.